Tìm kiếm
Lịch công tác tuần
« Trước | Tuần thứ 37, năm 2019 | Sau »
NgàyLãnh đạoNội dungĐịa điểmThành phần
Thứ hai
16/09/2019
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Hồ Ngọc Hà
Sáng: -Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Sáng: -Làm việc tại cơ quan
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Sáng: -Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Sáng: -Kiểm tra công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết (xe 6256)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Sáng: -Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Hồ Ngọc Hà
Chiều: -Hội ý TT HĐND huyện, PH1 (đ/c Thiện, Hóa)
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Chiều: -Hội ý TT HĐND huyện
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Chiều: -14h.Dự kiểm điểm theo KL270 của UBND tỉnh tại xã T. Quảng (xe 00581)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Chiều: -Rà soát KH 30 năm tái lập huyện
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Chiều: -Dự kiểm điểm theo KL270 của UBND tỉnh tại xã T. Quảng (xe 00581)
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Cả ngày: -Làm việc tại cơ quan
Thứ ba
17/09/2019
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Sáng: -Họp BCH Đảng bộ huyện
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Hồ Ngọc Hà
Sáng: -Họp BCH Đảng bộ huyện
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Sáng: -Họp BCH Đảng bộ huyện
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Sáng: -Họp BCH Đảng bộ huyện
(đ/c Tuấn, Hóa)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Sáng: -Họp BCH Đảng bộ huyện
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Sáng: -Họp BCH Đảng bộ huyện
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Chiều: -Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Hồ Ngọc Hà
Chiều: -Giám sát tại xã Thượng Lộ
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Chiều: -Giám sát tại xã Thượng Lộ
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Chiều: -Làm việc với Ban TĐKT tỉnh (xe 00581)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Chiều: -Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Chiều: -Dự kiểm điểm theo KL01 của UBND huyện tại xã T. Nhật
Thứ tư
18/09/2019
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Sáng: -Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Hồ Ngọc Hà
Sáng: -Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Sáng: -Đi cơ sở
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Sáng: -Làm việc với Phòng TNMT (đ/c Tuấn)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Sáng: -Làm việc với LĐ Phòng LĐ-TBXH về giải pháp đẩy mạnh XKLĐ (đ/c Lộc)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Sáng: -14hLàm việc với Sở Công thương, PH1 (đ/c Thắng)
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Chiều: -Họp BCĐ 35
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Hồ Ngọc Hà
Chiều: -Giám sát tại Hội Nông dân huyện
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Chiều: -Giám sát tại Hội Nông dân huyện
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Chiều: -Họp rà soát các Kết luận thanh tra và khắc phục khuyết điểm, hạn chế năm 2018, PH2 (đ/c Hóa)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Chiều: -Họp rà soát các Kết luận thanh tra và khắc phục khuyết điểm, hạn chế năm 2018
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Chiều: -Họp rà soát các Kết luận thanh tra và khắc phục khuyết điểm, hạn chế năm 2018
Thứ năm
19/09/2019
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Sáng: -Làm việc với UBND huyện, giám sát Chương trình NTM
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Hồ Ngọc Hà
Sáng: -Làm việc với UBND huyện, giám sát Chương trình NTM
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Sáng: -Làm việc với TT HĐND huyện giám sát CT NTM, PH2 (đ/c Hóa, Thiện)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Sáng: -Làm việc với phòng VHTT về thúc đẩy phát triển du lịch (đ/c Lộc)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Sáng: -Họp tháo gỡ khó khăn GPMB đường dây của thủy điện T. Nhật
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Chiều: -Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Hồ Ngọc Hà
Chiều: -Làm việc tại cơ quan
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Chiều: -Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 9 (xe 00581)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Chiều: -Kiểm tra công tác giảm nghèo tại xã T Long, T Quảng (xe 2232)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Chiều: -Tiếp dân tại H. Hòa (đ/c Lộc, xe 6256)
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Cả ngày: -Đi công tác tại tỉnh Phú Yên
Thứ sáu
20/09/2019
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Sáng: -Đi cơ sở xã Hương Giang, Hương Hòa
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Sáng: -Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Sáng: -Kiểm tra công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết (xe 00581)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Sáng: -Làm việc với UBND xã Thượng Lộ về tiến độ xây dựng NTM (đ/c Tuấn, xe 2232)
Chủ tịch HĐND huyện
Mai Văn Dũng
Chiều: -Đi công tác tại tỉnh
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Chiều: -14hDự kiểm điểm theo KL270 của UBND tỉnh tại xã H. Giang (xe 008.51)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Chiều: -Làm việc với LĐ các cơ quan về Dự án làng VHDT Cơ tu, PH1 (đ/c Lộc)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Chiều: -Dự tổng kết công tác điều tra dân số năm 2019 tại huyện
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Hồ Ngọc Hà
Cả ngày: -Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Hồ Ngọc Hà
Cả ngày: -Đi công tác tại tỉnh Phú Yên
Thứ bảy
21/09/2019
Chủ nhật
22/09/2019
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.169.447
Truy cập hiện tại 690