Tìm kiếm
Lịch công tác tuần
« Trước | Tuần thứ 28, năm 2021 | Sau »
NgàyLãnh đạoNội dungĐịa điểmThành phần
Thứ hai
12/07/2021
Chủ tịch HĐND huyện
Lê Thị Thu Hương
Sáng: -7h30Dự Hội nghị quân chính tại Huyện đội
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Sáng: -Tiếp xúc cử tri tại tại thị trấn
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Sáng: -Tiếp xúc cử tri tại tại thị trấn
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Sáng: -7h30Dự Hội nghị quân chính tại Huyện đội
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Sáng: -Kiểm tra đập thủy lợi Hai Nhất (xe 6256)
Chủ tịch HĐND huyện
Lê Thị Thu Hương
Chiều: -14h30 Hội ý Thường trực
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Chiều: -Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Chiều: -14h30 Hội ý Thường trực
-15h30 Họp trực tuyến Covid – 19 PH2 (đ.c Điền, Hải)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Chiều: -15h30Họp trực tuyến Covid – 19
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Chiều: -Kiểm tra dự án trồng dứa xã Hương Xuân và Thượng Lộ (xe 6256)
Thứ ba
13/07/2021
Chủ tịch HĐND huyện
Lê Thị Thu Hương
Sáng: -Dự diễn tập vận hành cơ chế tại thị trấn
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Sáng: -Dự sơ kết 6 tháng đầu năm Mặt trận huyện
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Sáng: -8hDự họp HĐND xã Hương Phú (xe 2232)
-8hHọp trực tuyến người có công với cách mạng PH2 (đ.c Hải)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Sáng: -Họp tại Sở Nông nghiệp (xe 6256)
Chủ tịch HĐND huyện
Lê Thị Thu Hương
Chiều: -14hGiao ban khối Mặt trận, đoàn thể 6 tháng đầu năm 2021
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Chiều: -Dự diễn tập vận hành cơ chế tại thị trấn (xe 00581)
-Giao ban khối Mặt trận, đoàn thể 6 tháng đầu năm 2021
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Chiều: -Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Chiều: -Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Cả ngày: -Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức
Thứ tư
14/07/2021
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Sáng: -Dự họp HĐND xã Thượng Quảng (xe 2232)
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Sáng: -8hDự diễn tập thực binh tại thị trấn (xe 00581)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Sáng: -8hHọp HĐND xã Hương Hữu (xe 6256)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Sáng: -Làm việc với xã T. Quảng, BQLRPH về khai thác vàng trái phép
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Chiều: -Làm việc tại cơ quan
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Chiều: -Kiểm tra tình hình sản xuất các xã vùng trên (xe 00581)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Chiều: -15hHọp Ban Đại diện NHCSXH huyện (đ.c Hóa)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Chiều: -Làm việc với xã T Long – T Quảng về tranh chấp đất (xe 6256)
Chủ tịch HĐND huyện
Lê Thị Thu Hương
Cả ngày: -8h Dự Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 4
Thứ năm
15/07/2021
Chủ tịch HĐND huyện
Lê Thị Thu Hương
Sáng: -Họp Ban Thường vụ Huyện ủy
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Sáng: -Dự họp HĐND xã Thượng Lộ (xe 2232)
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Sáng: -Họp Ban Thường vụ Huyện ủy
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Sáng: -Họp Ban Thường vụ Huyện ủy
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Sáng: -8h30Họp giải quyết ngập Tả Trạch tại H. Phú (xe 6256)
Chủ tịch HĐND huyện
Lê Thị Thu Hương
Chiều: -Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Chiều: -Làm việc tại cơ quan
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Chiều: -14hHọp rà soát hỗ trợ khắc phục lụt bão năm 2020 PH 1 (đ.c Tuấn)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Chiều: -Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Chiều: -Làm việc tại cơ quan
Thứ sáu
16/07/2021
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Sáng: -8hDự tổng kết công tác PCTT-TKCN (đ.c Tuấn)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Sáng: -Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Sáng: -8hDự tổng kết công tác PCTT-TKCN
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Chiều: -Kiểm tra tiến độ các công trình (xe 00581)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Chiều: -14hHọp rà soát đào tạo nghề PH1 (đ.c Điền)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Chiều: -Kiểm tra các mô hình (xe 6256)
Chủ tịch HĐND huyện
Lê Thị Thu Hương
Cả ngày: -Họp HĐND tỉnh
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Cả ngày: -Làm việc tại cơ quan
Thứ bảy
17/07/2021
Chủ nhật
18/07/2021
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.765.910
Truy cập hiện tại 6.957