Tìm kiếm
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi giao ban khối văn hóa - xã hội quý II/2024
False 4879Ngày cập nhật 14/06/2024

Ngày 6/6/2024, tại Phòng họp UBND huyện, đồng chí Lê Thanh Hồ - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi giao ban khối văn hóa - xã hội quý II/2024. Tham dự có Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Phòng Giáo dục và Đào tạo; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Phòng Văn hóa và Thông tin; Phòng Dân tộc; Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; Trung tâm Y tế; Đại diện lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện

Trong thời gian qua các cơ quan, đơn vị thuộc khối Văn hóa - Xã hội đã có nhiều cố gắng và đạt được nhiều kết quả. Tuy nhiên vẫn còn một số chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa đạt như: Số học sinh bỏ học còn nhiều, tiến độ thực hiện hai Dự án còn chậm, kế hoạch phân bổ ngân sách chưa đảm bảo dẫn đến sử dụng ngân sách không hết phải chuyển nguồn ..vv.. Để khắc phục hạn chế và những khó khăn trong quá trình thực hiện. UBND huyện đề nghị các cơ quan thuộc khối rà soát các nhiệm vụ được giao, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu thuộc lĩnh vực xã hội mà Nghị quyết HĐND và kế hoạch UBND huyện giao phải hoàn thành trong sáu tháng còn lại của năm 2024 đồng thời các ngành thực hiện các nội dung sau:

1. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao

- Phòng Văn hóa và Thông tin: Hướng dẫn tuyên truyền, tổ chức các hoạt động hưởng ứng, kỷ niệm các ngày lễ lớn. Hoàn thành công tác phục dựng Lễ hội “Mùng lúa mới”, số hóa các điểm du lịch, karaôkê trên địa bàn huyện trước 31/11/2024 trên hệ thồng Hue-S; bảo tồn mô hình cồng, chiêng ở xã Thượng Long. Tham gia các môn đã được Sở Văn hóa và Thông tin phân công tại ngày hội Văn hóa Dân tộc toàn quốc tại tỉnh Quảng Trị.

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao: Hoàn thiện Đề án sử dụng tài sản công Trung tâm Văn hóa Thanh, Thiếu niên; sớm khắc phục hệ thống đài phát thanh của các xã.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm GDNN – GDTX

- Phòng Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo tổng kết năm học, nghỉ phép hè, công tác bảo quản cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học; quản lý, phân phối hàng quà, tài sản của các Doanh nghiệp hỗ trợ; kiểm tra việc mua sắm trang thiết bị của các trường. Bàn giao học sinh cho địa phương quản lý. Tăng cường công tác ôn tập cho học sinh lớp 12 đảm bảo chất lượng và tổ chức tôt kì thi tốt nghiệp PHTH năm 2024.

- Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên: Tăng cường công tác ôn tập cho học sinh lớp 12 đảm bảo chất lượng trong kì thi tốt nghiệp PHTH năm 2024; vận động học sinh đi ôn tập điều đặn; xây dựng kế hoạch xóa mù chữ từ đầu năm; kế hoạch sử dụng số máy may do công ty Gấu bông hỗ trợ có hiệu quả; tham mưu UBND huyện văn bản việc đào tạo tiếng Cơtu cho cán bộ thuộc diện đối tượng 4, đối tượng 5.

3. Phòng Lao động - Thương bình và Xã hội: Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Có giãi pháp khắc phục Kết luận số 260; phối hợp Trung tâm GDNN-GDTX mở các lớp dạy nghề cho người lao động trong độ tuổi.

4. Trung tâm Y tế: Chú trọng và tích cực triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh, bệnh truyền nhiễm có khả năng gây dịch trên địa bàn toàn huyện. Đặc biệt chú trọng các bệnh; Sốt xuất huyết, Tay chân miệng…. Nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh. Tiến hành kiểm tra công tác khám, chữa bệnh và mua sắm tài sản ở các trạm Y tế tại các xã, thị trấn.

5. Bảo hiểm xã hội huyện: Giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách về BHXH, BHYT cho người tham gia; cấp thẻ BHYT kịp thời, chính xác đảm bảo đúng quy trình, quy định. Phối hợp với các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế.

6. Văn phòng HĐND và UBND huyện: Rà soát theo dõi, giám sát báo cáo công tác y tế, dân số - KHHGĐ. Thực hiện Chương trình Cải thiện dinh dưỡng năm 2024 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

7. Phòng Dân tộc huyện: Triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Đề án về “Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện”. Tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện các Dự án, tiểu dự án Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN năm 2024; phối hợp Phòng Tài chính – Kế hoạch tổng hợp, điều chuyển kinh phí của các Dự án sử dụng không hết sang dự án khác. Chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện đảm bảo, kỹ lưỡng. Kịp thời tham mưu UBND huyện chỉ đạo triển khai các chính sách dân tộc kịp thời, đảm bảo đúng quy định.

 

Văn phòng HĐND và UBND huyện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.124.636
Truy cập hiện tại 9.085