Tìm kiếm
Tập huấn, tuyên truyền, phổ biến chính sách giảm nghèo và xuất khẩu lao động
False 2952
Ngày cập nhật 08/11/2018

Ngày 24/11/2017, Phòng Lao động-TB&XH huyện phối hợp với Phòng Bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động TB&XH tỉnh tổ chức tập huấn tuyên truyền, đối thoại, phổ biến các chính sách giảm nghèo bền vững

 

Thực hiện Chương trình mục tiêu Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016- 2020, nhằm giúp cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động  và toàn thể nhân dân hiểu, tiếp thu những kiến thức về chương trình giảm nghèo, bởi vì chương trình giảm nghèo vận hành theo cơ chế liên ngành, có ý nghĩa to lớn cả kinh tế- chính trị, văn hóa- xã hội và an ninh quốc phòng; Với sự tham gia hưởng ứng tích cực của các cấp, các ngành, các đoàn thể, sự tự giác vươn lên thoát nghèo bền vững của từng hộ nghèo là rất quan trọng.

Với 04 lớp, hơn 320 người tham dự gồm: công chức LĐTBXH cấp xã, đại diện hội nông dân, phụ nữ cấp xã, thôn và đại diện một số hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, thanh niên có nhu cầu học nghề xuất khẩu lao động ở các xã, thị trấn. Qua lớp tập huấn, các học viên được báo cáo viên giải đáp các khó khăn, vướng mắc khi thực hiện các Chương trình giảm nghèo, các chính sách chung theo Nghị quyết 80/NĐ-CP của Chính phủ, cách tiết kiệm chi tiêu trong hộ gia đình để tích lũy đầu tư sản xuất, chăn nuôi nhằm thoát nghèo bền vững và một số chính sách về xuất khẩu lao động hiện nay.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.520.975
Truy cập hiện tại 1.512