Tìm kiếm
Bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Nam Đông
False 1355
Ngày cập nhật 12/07/2018

Ngày 26/6/2018  Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế  phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Nam Đông.

Theo đó, UBND tỉnh đã bỏ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Nam Đông gồm:

- Nhà làm việc của Liên Đoàn Lao động huyện tại thị trấn Khe Tre.

- Diện tích: 1.098,3 m2.

- Loại đất hiện trạng: Đất trồng cây hàng năm. 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.827.386
Truy cập hiện tại 106