Tìm kiếm
UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử, lĩnh vực Xuất bản
False 1482
Ngày cập nhật 09/07/2018

Ngày 03 tháng 7 năm 2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Ban hành Quyết định số 1466/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Theo Quyết định này, có 06 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử, lĩnh vực Xuất bản thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung:

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời gian giải quyết

Địa điểm thực hiện

Tên VBQPPL quy định TTHC

   I

 Lĩnh vực Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử

1

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

10 ngày làm việc

Trung tâm Hành chính công cấp huyện

 - Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ;

 - Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ;

 - Quyết định số 63/2014/QĐ-UBND ngày 18/9/2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

2

Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

05 ngày làm việc

   3

Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

05 ngày làm việc

4

 

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

05 ngày làm việc

   II

 Lĩnh vực Xuất bản

5

Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

05 ngày làm việc

Trung tâm Hành chính công cấp huyện

 - Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/9/2014 của Chính phủ;

 - Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ;

 - Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

6

Thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy

05 ngày làm việc

 

 

Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

 

Nhật Linh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.827.501
Truy cập hiện tại 14