Tìm kiếm
Quy hoạch, chiến lược, kế hoạch
Ngày 16/7/2020 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1739/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh một số nội dung Quy hoạch cấp nước tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Ngày ngày 16/7/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1736/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Nam Đông
Thông báo công bố quy hoạch
Ngày  20 tháng 5  năm 2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1214 /QĐ-UBND về việc Phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Nam Đông
Ngày 13 tháng 3 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 688/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chung thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030.
Ngày 11 tháng 11 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2886/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nam Đông tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Ngày 10 tháng 4 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 929/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề cương, nhiệm vụ xây dựng Đề án Phát triển hợp tác xã lâm nghiệp bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2020-2030.
Ngày 07 tháng 4 năm 2020, Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, kỳ họp bất thường lần thứ 7 đã thông qua Nghị quyết số 28 /NQ-HĐND cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sản xuất sang mục đích khác để thực hiện 04 dự án
Ngày 31 tháng 3  năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 856 /QĐ-UBND về việc phê duyệt tiền đặt trước, bước giá tại các phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 1 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày 31 tháng 3  năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 855 /QĐ-UBND về việc phê duyệt giá khởi điểm phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với khu vực chưa thăm dò khoáng sản Đợt 1 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.610.050
Truy cập hiện tại 139