Tìm kiếm
Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019
False 25428Ngày cập nhật 16/05/2019

Ngày 29 tháng 3 năm 2019, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch số 69/KH-UBND về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019.

1. Quan điểm

Cụ thể hóa các nội dung, hồ sơ và quy trình hỗ trợ nhằm tạo cơ chế hỗ trợ minh bạch, rõ ràng và giảm thiểu tối đa thủ tục hành chính để tạo động lực cho các hộ kinh doanh có nhu cầu chuyển đổi thành doanh nghiệp.

2. Mục tiêu

a) Số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh đạt 150 doanh nghiệp (chiếm 0,37% số hộ kinh doanh hiện có trên địa bàn toàn tỉnh.

b) 100% doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh đáp ứng điều kiện nhận được ưu đãi theo quy định của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018  của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; và Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND ngày 28/6/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tập tin đính kèm:
TCKH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.139.860
Truy cập hiện tại 4.704