Tìm kiếm
Công bố QUYẾT ĐỊNH số 1413 /QĐ-UBND ngày 13/6/2022 của UBND tỉnh
False 5576Ngày cập nhật 19/06/2022

Ngày 13/6/2022, UBND tỉnh công bố Công bố QUYẾT ĐỊNH số 1413 /QĐ-UBND Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022 áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Tập tin đính kèm:
Hồ Thị Hải - Trung tâm Hành chính công
Các tin khác
Tin cùng nhóm
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.126.139
Truy cập hiện tại 6.501