Tìm kiếm
Kết luận số 237-KL/TU ngày 25/8/2021 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025
False 6550Ngày cập nhật 10/09/2021

Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế có Kết luận số 237-KL/TU ngày 25/8/2021 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025.

Các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu tổ chức triển khai thực hiện Kết luận nêu trên đảm bảo nội dung, tiến độ theo yêu cầu.

Nội dung chi tiết có văn bản điện tử kèm theo./.

Tập tin đính kèm:
TCKH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.783.939
Truy cập hiện tại 1.212