Tìm kiếm
Về việc phê duyệt Đề cương Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng năm 2030.
False 6321Ngày cập nhật 03/07/2021

Ngày 01/7/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1604/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành kèm theo Quyết định “Đề cương Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025, định hướng năm 2030”.

Tập tin đính kèm:
Lê Thị Thúy- Phòng Văn hóa và Thông tin
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.139.860
Truy cập hiện tại 2.735