Tìm kiếm
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 26 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh
False 11637Ngày cập nhật 11/05/2021
Rừng cộng đồng

Ngày 26 tháng 4 năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 27/NQ-HĐND về việc thông qua danh mục bổ sung các công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2021

Rừng cộng đồng xã Thượng Quảng

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 26 tháng 4 năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục bổ sung các công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác trên địa bàn huyện năm 2021 với 02 công trình, dự án, cụ thể:

 

STT Tên công trình, dự án Địa điểm Quy mô
diện tích
(ha)
1 Chỉnh trang vỉa hè, cây xanh trung tâm huyện Nam Đông Xã Hương Xuân, Xã Hương Phú, Thị trấn Khe Tre 2,50
2 Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác lộ thiên đá Gabro làm ốp lát tại khu 1, xã Hương Xuân Xã Hương Xuân 36,84
TỔNG CỘNG 39,34

 

Tập tin đính kèm:
Phan Văn Lợi
Các tin khác
Tin cùng nhóm
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.747.795
Truy cập hiện tại 108