Tìm kiếm
UBND tỉnh phê duyệt tiền đặt trước, bước giá tại các phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 1 năm 2020 trên địa bàn tỉnh
False 23814Ngày cập nhật 12/04/2020

Ngày 31 tháng 3  năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 856 /QĐ-UBND về việc phê duyệt tiền đặt trước, bước giá tại các phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 1 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Phê duyệt tiền đặt trước, bước giá tại các phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 1 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc khu vực mỏ được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 04/3/2020, cụ thể tại huyện Nam Đông như sau: 

Phụ lục

Tiền đặt trước, bước giá tại các phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 1 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

(Kèm Quyết định số 856 /QĐ-UBND ngày 31 /3/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

 

 

  1. KHOÁNG SẢN ĐẤT LÀM VẬT LIỆU SAN LẤP

 

TT

Tên khu vực

(Vị trí mỏ)

Diện tích (ha)

Tài nguyên dự báo

cấp 333 (m3)

Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản T (đồng)

Tiền đặt trước

T x 15%

Bước giá

9

Thôn Xuân Phú, xã Hương Phú, huyện Nam Đông

10,0

800.000

1.228.802.400

184.320.360

0,3 %

II. KHOÁNG SẢN ĐÁ LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG

 

TT

Tên khu vực

 (Vị trí mỏ)

Diện tích (ha)

Tài nguyên dự báo (m3)

Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản T (đồng)

Tiền đặt trước

T x 15%

Bước giá

1

Khu vực núi Bá Tàng, xã Hương Hữu, huyện Nam Đông

13,4

4.000.000

12.903.300.000

1.935.495.000

0,3%

 

 

Chi tiết theo Phụ lục đính kèm

Tập tin đính kèm:
Phan Văn Lợi
Các tin khác
Tin cùng nhóm
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.139.860
Truy cập hiện tại 4.761