Tìm kiếm
UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 68/KH-UBND đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2020 thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh
False 21503Ngày cập nhật 16/03/2020

Ngày 04/3/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 68/KH-UBND Đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2020 thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh

Qua đó nhằm quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý, tiết kiệm, đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng, san lấp và nguyên liệu sản xuất gạch ngói trên địa bàn tỉnh, đồng thời phát huy tiềm năng khoáng sản, thu hút đầu tư khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản, tăng nguồn thu cho ngân sách.

  Căn cứ Luật Khoáng sản năm 2010; Luật đấu giá tài sản 2016; Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản; trên nguyên tắc đảm bảo tính công khai, minh bạch, bảo đảm sự công bằng, bình đẳng giữa các nhà đầu tư. Ngày 04/3/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 68/KH-UBND về việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2020 thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Theo kế hoạch, UBND huyện có các khu vực sau:

Đất làm vật liệu san lấp: 10,0 ha tại Thôn Xuân Phú, xã Hương Phú, huyện Nam Đông;

- Cát, sỏi,  VLXD: 0,67ha tại Bãi bồi Tà Rí, xã Hương Hữu, huyện Nam Đông;

- Đá làm VLXDTT: 13,4ha tại Khu vực núi Bá Tàng, xã Hương Hữu, huyện Nam Đông.

Theo đó, giao trách nhiệm của Ủy ban nhân dân  huyện thực hiện các nội dung sau:

a) Tham gia Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản (trong trường hợp thành lập Hội đồng đấu giá).

b) Đăng ký các điểm mỏ đấu giá quyền khai thác khoáng sản vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của địa phương;

c) Tổ chức chỉ đạo thực hiện việc bảo vệ mặt bằng, mốc giới khu đấu giá quyền khai thác khoáng sản, đảm bảo nguyên trạng để bàn giao cho tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản;

d) Phối hợp với các Sở, ngành liên quan của tỉnh tổ chức và triển khai hoạt động đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

 

Tập tin đính kèm:
Phan Văn Lợi
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.139.860
Truy cập hiện tại 4.639