Tìm kiếm
Thông báo thu hồi đất Đường sản xuất đi khe Biên thôn 6 – 7 xã Thượng Long
False 28327Ngày cập nhật 07/11/2019

Ngày 06 tháng 11 năm 2019, UBND huyện ban hành thông báo số 160/TB-UBND về Chủ trương thu hồi đất để thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ công trình: Đường sản xuất đi khe Biên thôn 6 – 7 xã Thượng Long .

Nội dung thu hồi:

-Địa điểm thu hồi đất xã Thượng Long, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa thiên Huế;

-Diện tích thu hồi: Khoảng 13.000,0 m2 (Mười ba nghìn mét vuông).

-Dự kiến bố trí tái định cư: Không.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.139.860
Truy cập hiện tại 4.881