Tìm kiếm
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên
False 31198Ngày cập nhật 12/03/2020

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên

Địa chỉ: Thôn 11,  xã Hương Xuân , Nam Đông, T. T . Huế

ĐT: 0234.3.875.302

Email: ttgdnntx.namdong@thuathienhue.gov.vn

1.Ông : Trần Văn Phúc – Giám Đốc

Email. tvphuc.namdong@thuathienhue.gov.vn

SĐT: 0914091473

2. Ông : Lê Văn Lương – Phó Giám Đốc

Email. lvluong.namdong@thuathienhue.gov.vn

SĐT: 0913091429

3. Ông; Lê Tố Hữu - Phó Giám Đốc

Email. lthuu.namdong@thuathienhue.gov.vn

SĐT: 0946876172

4. Ông Trương Văn Duyệt- Kế Toán

Email. tvduyet.namdong@thuathienhue.gov.vn

SĐT: 0975830646

5. Bà; Hồ Thị Hoa Lý- Văn thư

Email. hthly.namdong@thuathienhue.gov.vn

SĐT: 0976276501

6. Bà:  Phạm Thị Phương  - Cán sự

Email. ptphuong.namdong@thuathienhue.gov.vn

SĐT: 094612349

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.110.626
Truy cập hiện tại 6.642